• August 12, 2013

  Xcode oraz autonumeracja Build Number

  Najlepszy sposób i zarazem najprostszy sposób:

  1. Przejść do zakładki Build Phases
  2. Dodać własną fazę (Add Build Phase – prawy dolny róg okna) wybierając opcję “Add Run Script”
  3. (najlepiej chyba dać ją zaraz pod “Target Dependencies”)
  4. Wkleić poniższy kod:
   • #!/bin/bash
    bN=$(/usr/libexec/PlistBuddy -c "Print CFBundleVersion" "$INFOPLIST_FILE")
    bN=$((bN += 1))
    bN=$(printf "%d" $bN)
    /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :CFBundleVersion $bN" "$INFOPLIST_FILE"
  5. Ustawić początkową wartość dla Build Number na 1  (zakładka Summary)

  Uwaga! Wartość nie może być stringiem (a więc żadnych “1.0” tylko sama liczba)

  Gotowe 🙂 za każdym razem po wstukaniu Cmd+B wartość będzie rosła o 1.

  Screen Shot 2013-08-12 at 8.25.53 PM

  Comments (0)

  Category: iOS, Mac OS X, Uncategorized, Xcode